22 juni 2020

Historisch stadspark Vreugd en Rust als bijzondere trekpleister in de Landgoederenzone Zuid-Holland

Museum Swaensteyn in Voorburg opende vrijdag j.l. de tentoonstelling Vreugd en Rust. De buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark. Commissaris van de Koning Jaap Smit verrichtte de opening.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de historische buitenplaats Vreugd en Rust en zijn bewoners in vervlogen tijden. Naast een inkijkje in hun levens laat de tentoonstelling ook zien hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Stichting Mooi Voorburg het plan hebben opgevat het omliggende Zocherpark weer in zijn oude glorie te herstellen. Over de wetenswaardigheden rond het Zocherpark is ook vandaag een boek verschenen, dat werd aangeboden aan de commissaris en aan wethouder Astrid van Eekelen.

Jaap Smit: “Het is mooi om te zien dat deze parel in het snoer van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland zo mooi in ere zal worden hersteld. Dit burgerinitiatief, geïnitieerd vanuit de Stichting Mooi Voorburg, laat zien dat deze indrukwekkende groene oase ook in de 21e eeuw nog volop kan groeien en bloeien. Mede dankzij de voortvarende inzet van de gemeente Leidschendam-Voorburg en haar vele vrijwilligers kunnen mensen er zo van blijven genieten en kunnen zij op eigentijdse wijze kennis maken met de rijke historie.

Zocherpark

De buitenplaats Vreugd en Rust (1735) in Voorburg kent een lange geschiedenis in de Zuid-Hollandse landgoederenzone. Het park Vreugd en Rust, met daarop de nog steeds aanwezige historische bebouwing, is sinds 1917 in bezit van de gemeente en is nu een openbaar park. Dit Zocherpark, genoemd naar de befaamde architect Zocher, kenmerkt zich door de aanleg van grillige paden en slingervormige vijvers, een hertenkamp en theekoepels. Door het handhaven van de kilometers lange, ononderbroken zichtlijn in het landschap kon je vroeger vanaf het Voorburgse Vreugd en Rust het Haagse Huis ten Bosch zien liggen. De hierbij aangelegde kilometerslange groenstrook, de Loo-zone, is nog steeds intact.

De eerste stappen om het park te herstellen zijn door de gemeente en de Stichting Mooi Voorburg gezet, in samenwerking met vele vrijwilligers en marktpartijen. Mede dankzij een subsidiebijdrage dit jaar van ruim €200.000 van de erfgoedlijn Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland zijn de eerste resultaten al te zien. Zo is de historische Narcissenroute in ere hersteld, is een start gemaakt met de restauratie van onder meer de hekwerken, de entreepoort en de brug, worden de slootkanten, het eiland en de paden hersteld en werd de tentoonstelling en de uitgave van een boek mogelijk. In deze video (maart 2020) wordt verteld wat er allemaal gaat gebeuren:

Tentoonstelling en boek

De tentoonstelling in Museum Swaensteyn vertelt het verhaal van de buitenplaats Vreugd Rust en is samen met Stichting Mooi Voorburg en de Historische Vereniging Voorburg opgezet. Hoogtepunten daarin zijn de vier portretten van de familie Groen van Prinsterer door C.H. Hodges, de oudste kaart van Vreugd en Rust uit 1773 en originele schilderijen en tekeningen van Johan Antoni de Jonge.

Het boek Vreugd en Rust. Gastvrije buitenplaats met een park van Zocher, waarvan het eerste exemplaar is overhandigd aan Jaap Smit, vertelt het verhaal achter het Zocherpark.

De tentoonstelling is t/m 30 augustus 2020 te zien in Museum Swaensteyn in Voorburg.

Bekijk hoe de opening eruit zag:

 

Erfgoedlijn Landgoederenzone

De erfgoedlijn Landgoerenzone vertelt samen met de in de zeventiende eeuw gebouwde landgoederen en buitenplaatsen het verhaal van de welvarende stedelingen. Zij hadden hier hun zomerverblijven. Deze landgoederenzone, van Hillegom tot in het Westland, werd gevormd op de goed bebouwbare duinrug net onder de kust en in de nabijheid van de Hollandse steden en hun trekvaarten, Vliet en Haarlemmertrekvaart. 

Het landschap is hier anno 2020 aanzienlijk veranderd maar er zijn nog opvallend veel buitenplaatsen en landgoederen bewaard gebleven. Het zijn nog steeds groene oases waar je tot rust kunt komen en die je terugvoeren in de tijd. De bijzondere geschiedenis is hier  voelbaar. De website van Hollands Buiten maakt deze verhalen zichtbaar.

Foto: Charles Groeneveld

Cultuur Ervaar de rijkdom en cultuur uit de Gouden Eeuw
Historie Ontdek boeiende verhalen uit vervlogen tijden
Natuur Geniet van prachtige landschapstuinen en bosrijke landgoederen
Rust Ontsnap aan de drukte van de dag en kom tot jezelf