Huize Bijdorp

Woonoord van de Zusters Dominicanessen

Sinds 1888 dient ­Huize Bijdorp als moederhuis voor de Zusters ­Dominicanessen. De zusters hebben zich altijd ingezet voor met name onderwijs en zorg met daarnaast ook bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. De Congregatie bestaat nu nog uit ruim 40 ­zusters met een zeer hoge gemiddelde leeftijd; er worden geen nieuwe zusters meer aangenomen. De Congregatie nadert daarmee haar voltooiing. De poort gaat open voor nieuwe initiatieven die het immateriële en materiele erfgoed (cultuur en natuur) eer aan doen en die passen binnen het verhaal van ‘Huize Bijdorp in perspectief’. Hierbij zal de  kleiner wordende gemeenschap van zusters een eigen plek behouden en op het landgoed ruimte ontstaan voor nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers.

Via de website www.huizebijdorp.nl kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Het landgoed van Huize Bijdorp ligt tussen de Vliet en de Veurseweg (voorheen Oude Heerweg). Het ligt op een zogenaamde strandwal. In de regio Zuid- en Noord-Holland zijn in de 18e en 19e eeuw veel buitenplaatsen op de strandwallen gebouwd. Het perceel is een lang smal terrein van weg naar water dat past in de historische verkaveling van dit gebied. Bijzonder bij Huize Bijdorp zijn de watergangen. Er is een uit de 17e eeuw stammende vaarsloot naar de Vliet die je nog steeds kunt ervaren bij de boerderij en de begraafplaats.

De noordwestzijde van het landgoed, grenzend aan de Veurseweg, bestaat uit een park. Vroeger was de buitenplaats via het monumentale hek toegankelijk. De huidige entree is via de Koninklijke Marinelaan 6, langs de dienstwoning en via een bruggetje. Aan de westzijde van het park ligt het hooiland. Aan de zuidoostzijde van de gebouwen tot aan de Vliet ligt het grasland, waar de Valkeweg overheen loopt. Op verzoek van de zusters zijn er doorgangen onder deze weg gemaakt zodat zij makkelijk naar de Vliet kunnen wandelen. Aan de zuidzijde grenst Bijdorp aan naoorlogse woonwijken, waaronder Roucooppark.

Contactinformatie

  • Huize Bijdorp
    Veurseweg 3
    2251 AA Voorschoten
Cultuur Ervaar de rijkdom en cultuur uit de Gouden Eeuw
Historie Ontdek boeiende verhalen uit vervlogen tijden
Natuur Geniet van prachtige landschapstuinen en bosrijke landgoederen
Rust Ontsnap aan de drukte van de dag en kom tot jezelf